Dekanatski susret krizmanika u Ramskom dekanatu

U subotu, 25. veljače u prostorijama Srednje škole u Prozoru održan je dekanatski susret krizmanika pod geslom Hodimo zajedno u organizaciji Nadbiskupijskoga centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu.  Susret je organiziran za mlade ramskog dekanata koji je okupio 160 krizmanika iz Doljana, Gračaca, Uzdola, Prozora, Rama-Šćit i Rumboka.

Na samome početku susreta okupljene mlade pozdravio je Matej Dužnović, nakon čega je pozdravne riječi mladima uputio dekan preč. Marko Tomić, župnik u Prozoru, vlč. Ivan Matijević, jedan od voditelja duhovne obnove krizmanika, a zatim je uslijedilo predstavljanje svih edukatora i animatora koji su vodili radionice i program.

Nakon pozdravnih riječi uslijedilo je predstavljanje radionica koje su vodili vršnjački edukatori i animatori te podjela u male skupine. Prva radionica započela je igricom upoznavanja, nakon čega su sudionici razgovarali o tome što je njima osobno važno u životu. Posebno su se osvrnuli na vrline i poteškoće na koje svaka osoba nailazi u svome životu, te su na taj način krizmanici ispitali svoju savjest. S mladim krizmanicima žepačkog dekanata razgovaralo se i tome kako sakramentom potvrde postaju punoljetni ali i odgovorni članovi Crkve.

Poseban dio susreta bilo je predstavljanje vlastitih vrlina i dobrih stvari u svome životu, tako je svaki sudionik iznio svoje loše stvari u prošlosti, kao i određene vrline i krjeposti koje gaji trenutno u svome životu, ali i poteškoće na koje nailazi, a koje sam ne može nadići. Na taj su način mladi jačali svoju osobnost i identitet prema drugima.

Nakon ručka i okrjepe koju je pripremio dekan mons. Tomić sa svojim suradnicima, uslijedili su kratki plesovi i vježbanje koje je mlade opustilo i pripremilo za ostatak dana. Druga radionica nosila je naziv Crkva i zajednica, u njoj su krizmanici upoznali važnost Žive crkve u našem životu. Svi smo mi živa crkva koju je potrebno izgrađivati svojim osobnim doprinosom, krizmanici primanjem dara Duha Svetoga potvrđuju tu živu građevinu kojoj je na čelu sam Krist.

Susret je završen sakramentom pomirenja u župnoj crkvi Srca Isusova u Prozoru, gdje su mladi imali priliku za ispovijed, i sv. misom koju je predslavio vlč. Ivan Matijević, pastoralni suradnik u Nadbiskupijskome centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. u koncelebraciji s fra Julijanom Mađarom. U prigodnoj propovijedi, vlč. Matijević podsjetio je mlade koliko je važno da mi jedni drugima ne budemo „jarmovi“, predmet spoticanja u življenju vlastite vjere. Te se obratio krizmanicima: „Vi ćete uskoro primiti novu snagu, snagu Duha Svetoga, neka Vas u životu uvijek prati ta snaga, i kada ponekad odlutate od sebe, od crkve, ne zaboravite Boga kojega ste primili u svoj život. Budite hrabri i jaki, u mjestu i vremenu gdje živite i radite sutra.“

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. ovom prilikom zahvaljuje dekanu ramskoga dekanata, preč. Marku Tomiću na otvorenosti i spremnosti za organiziranje dekanatskog susreta krizmanika, , zatim župnicima koji su zajedno sa svojom skupinom mladih sudjelovali na susretu, ali i mladima koji su vodili radionice za krizmanike: Matej Dužnović, Leo Vidović, Rafaela Mirčić, Andrea Vujović, Ena Šunjić i Edi Ćefo.