Održana druga edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu 11. ožujka održana je druga edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je fiziologija voćaka. Polaznici su upoznati sa pojmovima fiziologija, fotosinteza, fenofaza, vegetacija, dormantnost i drugo. Naučili su da u svom životnom ciklusu voćke prolaze kroz određene periode rasta i razvoja. Pri proučavanju voćaka i učenja o voćarstvu, posebna je pozornost upravo na proučavanju fiziologije hranidbe, razmnožavanja, rasta i rodnosti voćaka. Shvaćajući fiziologiju voćaka, shvaća se suština pravilnog orezivanja i omogućuje najzad ubiranje kvalitetnih i reprezentativnih plodova.

U praktičnom dijelu edukacije zbog nepovoljnih vremenskih prilika i jake kiše te otežanog ulaska u voćnjak polaznici nisu mogli pristupiti predviđenim agrotehničkim zahvatima u voćnjaku. Stoga smo iskoristili vrijeme da upoznamo dio palete proizvoda firme Zorg-In, te su se polaznici okušali u pakiranju i etiketiranju soka od aronije i jabuke.