Iuvenes fructus- treća edukacija za mlade poljoprivrednike

U subotu 18. ožujka održana je treća edukacija u sklopu projeta Iuvenes fructus, na temu Fiziologija voćaka. Na početku predavanja profesorica je s polaznicima ponovila ponešto o morfologiji voćaka i povezala sa današnjom temom. Fiziologija se bavi proučavanjem životnih procesa uključenih u brojne procese biljaka, odnosno, voćaka, od klijanja sjemenki preko vegetativnog razdoblja, razvoja, odrastanja i dostizanja vegetativne zrelosti, prelaza u generativnu fazu, stvaranja cvjetova i zriobe plodova do starenja i izumiranja. Pojašnjene su detaljnije pojedine faze rasta i razvoja voćaka, te pojmovi fenofaza i fenogram, koji mnogo znače pri ozbiljnijem bavljenju voćarstvom i planiranju radnji u voćnjaku.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su najprije izrađivali mirisne lovne mamke za potkornjaka, koje su zatim postavljali u voćnjacima. Osim mirisnih, postavljali su i vizualno lovne mamke tj. crvene ljepljive ploče. I jedni i drugi postavljaju se u voćnjacima radi otkrivanja prisutnosti ali i smanjenja brojnosti štetnika koji naseljavanjem u voćnjake stvaraju voćarima veliki problem.