USKRSNA DUHOVNA OBNOVA UKS “EMAUS”

Dana, 30. 3. je održana uskrsna duhovna obnova Udruge katoličkih studenata Emaus u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Voditelj ove duhovne obnove je bio vlč. Dino Mustafi. Rođen je u Zadru 1989. godine kao prvo od troje djece, a svoj Neokatekumenski put je upoznao 2010. godine u Splitu, gdje je sazrijevao njegov svećenički poziv. U rujnu 2013. pristupio je sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći. Filozofsko-teološki studij završio je na KBF-u u Sarajevu, gdje je diplomirao 2019. Primljen je među kandidate za đakonat i prezbiterat 2017. U službu čitača i akolite postavljen je 2018. Proveo je tri godine u pastoralnoj praksi i itineraciji u Španjolskoj i u Srbiji. Trenutno je u službi tajnika nadbiskupa metropolita vrhbosanskog mons. Tome Vukšića.

Program duhovne obnove je započeo nagovorom u kapelici Centra za mlade. Vlč. Dino je s mladima promišljao o svijetu u kojem živimo, o napastima kojima smo izloženi, ali i o tome što znači biti kršćanin. Nisu nam smisao nikakva pravila, već ljubav prema Bogu i bližnjemu. Vlč. Dino je ohrabrio mlade da svjedoče i navještaju Isusa jer su kršćani na to i pozvani. Svoj nagovor je zaključio dubokim ispitom savjesti potičući mlade na sakrament ispovijedi u kojem ih čeka sam Bog. Po završetku ispovijedi, uslijedila je sveta misa. U propovijedi se vlč. Dino osvrnuo na teškoće s kojima se mladi danas susreću, a jedan od najvećih problema jeste mlakost i nedostatak izgaranja.

Nakon duhovnog dijela, u holu Centra za mlade je uslijedio program kojega su pripremili članovi Emausa. Na početku je nazočne pozdravila voditeljica programa Martina Milos te predstavila narednu točku, a to je bio kratki scenski prikaz o tome koliko Bog voli sve nas da je dao svog Sina jednorođenca da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Zatim su Martina Milos i Gabriela Šunjić izvele pjesmu Crveni plašt kao uvod i najavu za svjedočanstvo osobnog obraćenja i susreta s Gospodinom, koje je vlč. Dino podijelio s mladima. Nakon zaista snažnog i dirljivog svjedočenja, druga voditeljica programa Ivana Pocrnjić je pozvala predsjednika Emausa, Thomasa Perića, da se obrati završnim riječima. Thomas se u svom govoru zahvalio svim prisutnima na dolasku, vlč. Dini na svjedočenju te Emausovcima i prijateljima Emausa koji su uvijek spremni bezuvjetno se dati, biti tu i pomoći kada god je to potrebno.

Gabrijela Šunjić