Održana edukacija na temu Osnove pripreme i pisanja projekata

U subotu 22. travnja, u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. održana je edukacija na temu “Osnove pripreme i pisanja projekata”. Edukaciju su vodile djelatnice Centra za mlade Nadežda Mojsilović i Marija Puljić.

Na samom početku, definirano je što je projekt te koje su njegove osnovne odlike. Zatim se govorilo o progresivnim etapama projektnog ciklusa (programiranje, identifikacija, formulacija, realizacija i evaluacija) te o komunikaciji s potencijalnim donatorom. U nastavku su sudionici učili o dijelovima projektne aplikacije, pripremi proračuna te izradi izvješća o realiziranim aktivnostima.

Tijekom drugog, praktičnog dijela edukacije, sudionici su u manjim skupinama imali zadatak identificirati jedan društveni problem u svojoj lokalnoj zajednici, te definirati ključne komponente (opći cilj, specifični ciljevi, aktivnosti, rezultati i okvirni proračun) projektnog prijedloga. Edukacija je završena zajedničkom evaluacijom projektnih prijedloga sudionika.

Nadamo se da će i ova edukacija biti poticaj sudionicima da daju svoj doprinos razvoju društvene zajednice, kroz izradu projektnih prijedloga i apliciranje na natječaje za financijsku podršku, raznih privatnih i javnih ustanova, a jedna od njih je i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II..

Marija Puljić