Đakoni iz Hrvatske u Sarajevu

       Na svome proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu ovogodišnji đakoni iz Hrvatske posjetili su 25. i 26. travnja Sarajevo. Đakoni su nakon Hercegovine najprije posjetili Župu Uznesenja BDM na Stupu, a zatim su došli u Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu u kojemu su prespavali. U večernjim satima imali su sv. Misu sa mons. Tomo Vukšićem, vrhbosanskim nadbiskupom. U prigodnoj propovijedi nadbiskup je pozvao na evanđeoski imperativ: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje“. Nadbiskup je istaknuo da je Isus nas poslao da idemo po svem svijetu propovijedati Njegovo evanđelje ali i svjedočiti vlastitim životom. Po završetku misnoga slavlja đakoni su imali zajedničku večeru s nadbiskupom.

            U srijedu 26. travnja đakoni su imali susret sa djelatnicima Nadbiskupijskoga centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. gdje su imali priliku čuti aktivnosti i djelatnost ovoga Centra, kao i postaviti pitanja koja ih zanimaju vezano za pastoral mladih. Zatim su posjetili centar grada, katedralu, Sabornu crkvu, đamiju, Bogosloviju kao i druge znamenitosti. Susret je završio zajedničkim ručkom u Centru za mlade, nakon čega su se đakoni uputili prema Katoličkom školskom centru u Žepču.