Mladi poljoprivrednici učili o agrotehnici

U subotu šestog svibnja održana je deveta edukacija na projektu Iuvenes fructus, na temu agrotehnike. Agrotehnika predstavlja skup svih radnji i mjera u poljoprivredi, koje se koriste za uzgoj poljoprivrednih kultura. Tako se na predavanju učilo o plodoredu, obradi zemljišta, gnojidbi, odvodnjavanju i navodnjavanju, o zaštiti bilja i dr.  Vezano za obradu zemljišta, posebna pozornost se obratila na oranje- kao temeljnu radnju u osnovnoj obradi tla u poljoprivredi.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su upoznati s aktuelnim agrotehničkih zahvatima u voćnjacima, s naglaskom na preventivnim mjerama zaštite i prihrane. Uz pomoć PVC veziva polaznici su u nastavku vezali mlade sadnice uz naslon, kako bi utjecali na njihov pravilan razvoj i formiranje uzgojnog oblika.