Održana edukacija o mehanizaciji u voćarstvu

U subotu 20. svibnja održana je jedanaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je mehanizacija. Govorilo se o početcima poljoprivredne proizvodnje i to počevši od vremena kada su se ljudi hranili isključivo hranom koju su pronalazili živeći nomadskim načinom života, do vremena kada su se naseljavanjem u dolinama velikih rijeka počeli baviti i sijanjem i sadnjom raznih poljoprivrednih kultura. S napredovanjem čovjekove svijesti da bi si zapravo za hranu mogao nešto i sam proizvesti, te najzad proizvesti i više od toga i prodati, dolazi do potrebe za osmišljanjem načina kako to sve odraditi brzo i učinkovito?! Jedan od načina je i upotreba mehanizacije u proizvodnji. Današnja poljoprivredna proizvodnja, osobito ona intenzivnog tipa, je nezamisliva bez upotrebe mehanizacije i to prvenstveno traktora, a zatim i raznih priključaka u kombinaciji, kako bi se izvršile pojedine radnje u istoj.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su upoznati s održavanjem zaštitnog pojasa u voćnjacima, što je jedna od neophodnih mjera tijekom vegetacije.
Zaštitni pojas se najčešće održava  uz pomoć herbicida koji uništavaju korove. Prije primjene herbicida nužno je ukloniti sav omladik kako herbicid ne bi imao štetan utjecaj na voćke. Omladik raste iz donjeg dijela voćke tj. podloge te su ga polaznici uklanjali uz pomoć škara i posebnih motičica.