Otvorene prijave za ljetni interetnički kamp FAIR PLAY u Ajdinovićima

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., u okviru projekta Fair Play – od vršnjačkog poštovanja do pomirenja,  organizira ljetni kamp od 19. do 24. lipnja, u sportskom – rekreativnom centru Ajdinovići.

Ljetni kamp Fair Play će okupiti 50 mladih, koji dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, te će kroz program imati priliku međusobno se upoznati, razvijati međusobno poštovanje, prihvaćanje drugog i drugačijeg te asertivno ponašanje u vršnjačkoj komunikaciji. Osim navedenog cilj kampa je doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja među mladima.

Program kampa će obuhvatiti brojne edukativne radionice i zabavno- rekreativni sadržaj. Radionice s ciljem razvoja timskog duha i zdravih stilova života kod mladih, posjet značajnim mjestima u okolini, samo su dio bogatog šestodnevnog programa kampa.

Svi zainteresirani mladi, uzrasta od 14 do 19 godina, mogu se prijaviti putem online obrasca najkasnije do 12. lipnja/juna 2023. godine. Prijavni obrazac možete ispuniti ovdje.

Sve organizacijske troškove (prijevoz, smještaj, obroci, materijal, izlet) snosi NCM Ivan Pavao II.

Više informacija možete dobiti putem telefona 033/766 – 226 ili putem e – maila nadezda.ncm@gmail.com, svakim radnim danom od 8h  do 16 h.

Projekt Fair Play je financiran od strane Američke ambasade u Sarajevu, kroz program interetničkih grantova.