Dvanaesta edukacija za mlade poljoprivrednike

U subotu 27. svibnja održana je dvanaesta edukacija na projektu Iuvenes fructus, a učilo se o mehanizaciji. Govorilo se o poljoprivredi u prošlosti i suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Suvremena poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez mehanizacije i presudno je u njezinoj primjeni adekvatno rukovanje. Objašnjeno je da se za uzgoj ratarskih i voćarskih kultura ne koristi ista mehanizacija, ne koriste se isti strojevi i priključci, a pobliže je objašnjena i razlika među njima. Kandidati su upoznati sa pojmovima kao što su lemeš, spona, kardan,… Prikazani su im razni tipovi prskalica, kombiniranih priključaka i dr.

Nakon teorijskog dijela, kandidati su se uputili na praktični dio nastave. U praktičnom dijelu edukacije, polaznicima je najprije pojašnjena važnost prorjeđivanja plodova kao jedne od redovnih mjera njege u voćnjacima. Radi se o mjeri čiji je cilj postizanje sto većeg broja plodova 1. klase, a sam zahvat se može provoditi ručno što iziskuje dosta radne snage, ali i uz pomoć sredstava koja su se pokazala jako efikasnim. U nastavku edukacije polaznici su pristupili ručnom prorjeđivanju plodova sorte zlatni delišes za koju se ručna protjera pokazala najučinkovitijom.