Održano drugo gostujuće predavanje u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu trećeg lipnja održana je trinaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Održano je gostujuće predavanje o organskoj poljoprivredi. Našim kandidatima je ponovno predavao gosp. Aleksandar Bulovićdipl. ing. agr., ovoga puta na temu zaštite voća i povrća u organskoj poljoprivredi.  Predavač je temu podijelio na nekoliko cjelina koje je obradio s polaznicima. Tako se na samom početku edukacije razgovaralo o efikasnim mikroorganizmima  (EM tehnologija), njihovom nastanku, primjeni, gotovim preparatima na tržištu i “domaćim” EM preparatima te njihovim načinima pripreme. U nastavku predavanja govorilo se o primjeni autohtonih sorti u organskoj proizvodnji, primjeni gotovih biopesticida, organskih đubriva, ojačivača bilja te “narodnih” biopesticida u povrtlarstvu. Također, predavač je predstavio preparate firme AGROUNIK te njihovu primjenu u povrtlarstvu i voćarstvu. Na samom kraju edukacije vodila se diskusija o primjeni otpada iz tvornice šećera i stajnjaka u kukuruzu.