Započeo interetnički kamp za mlade FAIR PLAY u Ajdinovićima

U ponedjeljak 19. lipnja, u sportsko – rekreativnom centru Ajdinovići, kod Olova, započeo je interetnički kamp pod nazivom Fair Play, koji organizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. u okviru projekta Fair Play – od vršnjačkog poštovanja do pomirenja.

Ljetni kamp Fair Play je okupio  mlade, koji dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, Zenice, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Brčkog, Olova, Prnjavora,  te će kroz program imati priliku međusobno se upoznati, razvijati međusobno poštovanje, prihvaćanje drugog i drugačijeg te asertivno ponašanje u vršnjačkoj komunikaciji. Osim navedenog cilj kampa je doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja među mladima.

Prvi dan kampa započeo je predstavljanjem aktivnosti i projekata koje realizira Centar za mlade, a također i aktivnosti koje se organiziraju na polju međureligijskog i interetničkog dijaloga.

Sudionicima programa se obratila koordinatorica projekta Nadežda Mojsilović, te je s ostalim suradnicima i edukatorima, predstavila mladima program i sve ono što će imati priliku doživjeti na kampu. Amina Čolaković, suradnica na projektu, je s mladima podjelila svoja iskustva u radu na polju međureligijskog dijaloga s maldima i pri Centru za mlade.

Uslijedilo je međusobno upoznavanje i predstavljanje sudionika pod vostvom vršnjačkih eduaktora, kroz različite radionice i grupni rad. Kroz kreativne radionice, mladi su pokazali svoje talente, te su osmislili moto i naziv svoje grupe u kojima će sudjelovati tijekom programa i takmičiti se s ostalim sudionicima.

Ljetni kamp Fair Play će se održati u razdoblju od 19. do 24. lipnja, a financiran je od strane Američke ambasade u Sarajevu, kroz program interetničkih grantova.