Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o štetnicima voća

U subotu 24. lipnja održan je šesnaesti modul edukacije na projektu Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo o štetnicima voća, konkretno štetnicima kojima su podložni zasadi jabuke. Štetnici su one životinje koje uzrokuju oštećenja na biljkama, koja su ekonomski značajna i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu. Štetnici voćaka pripadaju različitim skupinama životinja, među kojima su najbrojniji kukci. Na predavanju se govorilo detaljnije o građi i vrstama kukaca, te načinima na koji djeluju na pojedine dijelove biljke. Spomenuti su najznačajniji, odnosno, najprisutniji kukci u voćnjacima i opisani su načini na koje se njihova šteta manifestira.

U praktičnom dijelu edukacije, polaznici su pristupili jednoj od redovnih mjera njege u voćnjacima- uklanjanju omladika. Omladik raste iz donjeg dijela voćke tj. podloge, te crpi vodu i hranjive tvari.  Dodatni problem stvara zbog održavanja zaštitnog pojasa, te ga je nužno ukloniti prije primjene herbicida.