Natječaj za prijem studenata u studentski dom FONSS

Fondacija za stipendiranje studenata FONSS raspisuje natječaj za prijem studenata u Studentski dom FONSS u akademskoj 2023./2024. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti samo studenti na redovitom studiju, kao i oni koji su imali uzorno ponašanje za vrijeme sve četiri godine srednje škole (što je navedeno u svjedodžbi). Također, što se tiče glavnih odredbi, prilikom prijema studenata uzet će se u razmatranje i socijalne prilike, ozbiljnost i redovitost studija.

Kada je riječ o potrebnoj dokumentaciji, svi kandidati trebaju dostaviti:

  • Popunjen obrazac za prijem u Dom (prijavni obrazac za dom)
  • Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.
  • Zamolba s kratkim životopisom
  • Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan student u akademskoj 2023/2024. godini, s prijepisom ocjena o svim položenim ispitima te izračunatim prosjekom iz prethodne akademske godine (ovjereni obrazac uvjerenja s Fakulteta).
  • Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili otiskana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.
  • Ovjerena kućna lista.
  • Potvrda o primanjima obitelji: potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).
  • Potvrda o stupnju invalidnosti izdana od strane nadležnog povjerenstva (osobna, za roditelja ili staratelja)
  • Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.
  • Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre – ako studira izvan mjesta boravišta.

 

ROK ZA PRIJAVU
Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se do 04. rujna 2023. do 23:59 sati

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Fondacija za stipendiranje studenata FONSS
Gatačka 18
71 000 Sarajevo

S naznakom: Natječaj za prijem u Studentski dom

Obrazac za prijavu je potrebno otiskati, popuniti i poslati poštom zajedno s gore navedenom dokumentacijom.

Sve dokumente potrebno je poslati i u online formatu (skenirane) na adresu studentskidom.fonss@gmail.com.

U ponudi imamo:

– jednokrevetnu sobu sa zajedničkim toaletom,

– jednokrevetnu sobu s vlastitim toaletom,

– dvokrevetna soba s vlastitim toaletom,

– dvokrevetna soba sa zajedničkim toaletom,

S korištenjem zajedničkih kuhinja, dnevnog boravka, TV dvorane, dvorišta i terase.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon +387 63 835 704 ili na gore naznačeni mail. 

Svi studenti koji budu primljeni u Dom, putem e-maila bit će obaviješteni o svim važnim informacijama prije samog dolaska u Dom.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Prednost imaju studenti koji su već boravili u Studentskom domu.