Natječaj za prijem u radni odnos – Program asistent/ica u NCM “Ivan Pavao II.”

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju

Program asistent/ica Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih  „Ivan Pavao II.“

Program asistent/ica je osoba odgovorna za komunikaciju s projektnim timom institucije, vršnjačkim edukatorima i volonterima, mrežom stručnih suradnika i partnera. Od asistenta/ice se očekuje da se upozna s duhovnim, edukativnim i volonterskim programima NCM-a i programima stručnog usavršavanja djelatnika i suradnika, odgovoran pristup povjerenim zadatcima, poštivanje vremenskih rokova, spremnost na timski rad i suradnju te otvorenost za učenje i profesionalno usavršavanje u polju rada s djecom i mladima.

Opis poslova:

 • Asistiranje u radu kolegama/icama koji koordiniraju i upravljaju programima
 • Rad na organizaciji i pripremi seminara, radionica, kampanja, kampova i sl.
 • Organizacija i praćenje rada skupine volontera/vršnjačkih edukatora
 • Dogovaranje termina za terenski rad
 • Obavljanje ostalih administrativnih poslova – priprema službenih dopisa, priprema materijala za programske aktivnosti, priprema članaka i informacija za novine, društvene mreže i web stranicu NCM-a

Uvjeti koje kandidat/kinja treba ispunjavati:

 • Završen fakultet društvenog/humanističnog smjera (minimalno 180 ECTS prema Bolonjskom sustavu)
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad
 • Elokventna komunikacija na maternjem jeziku – usmeno i pismeno
 • Poznavanje osnova engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno prethodno radno i/ili volontersko iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Kandidat/kinja treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • CV i pismo motivacije
 • Kopiju diplome
 • Poželjne potvrde o volonterskom ili profesionalnom angažmanu
 • Poželjna preporuka župnika

CV i pismo motivacije dostaviti elektronskom poštom, e-mail: mladibkbih@gmail.com

Kopiju diplome i eventualne potvrde poslati poštom na adresu:

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ (za natječaj)

Gatačka 18

BiH – 71 000 Sarajevo

Natječaj ostaje otvoren do 25. 09. 2023. godine.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju gore navedene uvjete bit će pozvani na intervju.