Iuvenes fructus- predavanje na temu principi gnojidbe

U subotu 23. rujna održana je dvadeset treća edukacija za buduće mlade poljoprivrednike. U praktičnom dijelu edukacije polaznici su pristupili aktualnim radovima u voćnjacima. Uz berbu plodova sa stabala neophodno je iznijeti iz voćnjaka i dio opalih plodova, stoga su najprije pristupili sakupljanju plodova pod voćkama. Zbog loših vremenskih prilika dio vremena su proveli i u prostorijama poduzeća Zorg-In, gdje su pristupili pakiranju sokova od jabuke.

U teorijskom dijelu edukacije polaznici su slušali predavanje na temu Principi gnojidbe. Na prethodnom predavanju je rečeno, da se sve tvari organskog ili mineralnog sastava koje obogaćuju tlo biljnim hranjivima, povećavaju plodnost tla i osiguravaju prirod voćaka nazivaju gnojivima. Prema sastavu gnojiva se dijele na: organska, mineralna, organomineralna i bakterijska. Ovisno o broju gnojiva koja sadrže, mineralna se gnojiva mogu podijeliti na: pojedinačna – u kojima je samo jedan biogeni element, miješana – ako je gnojivo smjesa različitih gnojiva, kompleksna gnojiva – koja su proizvod kemijskih reakcija što u rezultatu daju gnojivo s većim brojem hranjiva.