Objavljene teme Svjetskog dana mladih 2023. i 2024. godine

Sveti Otac odabrao je teme za dva Svjetska dana mladih koji će se u partikularnim Crkvama obilježavati 2023. i 2024. godine, na svetkovinu Krista Kralja, a koji će označiti put pripreme za Jubilej mladih u sklopu jubilarne 2025. godine, čiji je moto „Hodočasnici nade“:

38. Svjetski dan mladih 2023: “Radosni u nadi” (usp. Rim 12, 12)

39. Svjetski dan mladih 2024: “Oni koji se uzdaju u Gospodina hodit će i neće se umoriti” (usp. Iz 40, 31).

“Radosti i nade, tuge i tjeskobe današnjih muškaraca i žena, posebno onih koji su siromašni ili na bilo koji način pogođeni, to su radosti i nade, tuge i strepnje Kristovih sljedbenika”, naglašava pastoralna konstitucija Gaudium et Spes (br. 1) iz 1965. godine. I sada, kao i tada, u današnjim teškim vremenima, Crkva želi ponovo zapaliti nadu u svijetu. Da bi to postigla, posebno se oslanja na mlade ljude, koji su vodeće ličnosti povijesti i „misionari radosti”.

U postsinodalnoj apostolskoj pobudnici Christus Vivit, papa Franjo je napisao da je Krist “naša nada i na divan način donosi mladost našem svijetu” (br. 1). Uz teme dva predstojeća Svjetska dana mladih, papa Franjo sada poziva mlade ljude da prodube svoje razumijevanje kršćanske nade i da radosno svjedoče da je Krist živ.

(Preuzeto s: http://www.laityfamilylife.va)