Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o principima gnojidbe

U subotu 30. rujna održana je dvadeset četvrta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je Principi gnojidbe.

Ponovljeno je što se radilo na prethodnim predavanjima, te napomenuto da pravilna agrotehnika i pomotehnika i sva saznanja koja su usvojena tijekom ovoga ciklusa, uz kvalitetnu i dobro odrađenu gnojidbu, čine zdravu proizvodnju. Učilo se o različitim tipovima gnojidbe i ulozi gnojidbe u plodnosti tla i utjecaju na štetnike i bolesti u kulturi koja se uzgaja. Govorilo se o sastavu gnojiva, različitim formulacijama, vremenu primjene gnojiva i korištenju određene formulacije u ovisnosti od faze razvoja konkretno voća. Objašnjen je sastav određenih vrsta gnojiva, pojam aktivne tvari, te način na koji korijen i biljka usvajaju određene elemente iz tla, koji mogu biti lakše i teže dostupni.

U skladu s teorijskim dijelom predavanja polaznici su imali priliku vidjeti paletu različitih vrsta gnojiva. Upoznati su s različitim formulacijama gnojiva koja se primjenjuju u određenim fazama vegetacije s naglaskom na osnovnoj gnojidbi s gnojivima koja se inkorporiraju u tlo. Također su upoznati i s tekućim i vodotopivim gnojivima koja se koriste za prihranu tijekom vegetacije. Cilj upoznavanja čitave palete gnojiva je da polaznici sami znaju odrediti vrstu gnojiva i način njihove primjene u različitim fazama vegetacije.