“Koalicija vjere i politike?”

Razmišljanje uz nedjeljna čitanja

Jedna od prvih naših asocijacija na pojam koalicija jest politika. Pa čak i u ovom nedjeljnom evanđelju iščitajemo kako 2 neprijateljske političke i vjerske stranke udružuju se u koaliciju radi zajedničkog cilja. U svakodnevnom životu, pa i na globalnom planu, vidimo kako se sklapaju razne koalicije. Ponekad su one isključivo samo radi štete drugoga, a nerijetko se sklapaju i zbog vlastitog straha. I tako pitajući se koji je glavni motiv ove koalicije između herodovaca i farizeja teško je doći do sigurnog zaključka. Imamo elemenat zbog kojih bi mogli kazati kako je strah glavni motiv, a on se očituje u tome kako bi Rimljani mogli oduzeti određenu autonomiju koju su Židovi već uživali. Ovomu u prilog ide i izjava velikog svećenika Kajfe: I ne mislite kako je bolje za vas da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne (Iv 11,50).  S druge strane ako tražimo argumente za, na štetu Isusovu, i više nego očito je kako su mnogi od njih doživjeli neugodne situacije s Isusom zbog njegovog drugačijeg tumačenja Zakona i njegovog čestog upozoravanja kako bi se trebali čuvati kvasca farizejskog tj. licemjerja. Ne ulazeći dublje u njihove motive korisno se barem nakratko zaustaviti na pitanju koje je ova koalicija smislila. A to je bilo pitanje u kojem su oba odgovora netočna. Jedini spas iz ove situacije jeste način na koji je Isus odgovorio.  Bez dokaznog materijala, negativnim odgovorom bi bio proglašen revolucionarom i neprijateljem cara dok bi pozitivnim bio veleizdajnik naroda. Nažalost, ovaj Isusov odgovor mnogi tumače kao argument za odvajanje vjere od politike, prakticiranja vjere i njihovih vrednota u okvirima našeg doma ili unutar zidina crkava, džamija ili sinagoga ali nikako u školama, ministarstvima i svim ostalim društvenim mjestima. Ovi koji tako tumače Isusov odgovor kao da ne shvaćaju situaciju u kojoj se Isus našao. Ovo je bilo čisto političko pitanje. Nema mjesta za teologiziranje. Zašto onda Isus ubacuje vjeru, Bogu Božje, u politička pitanja? Odgovor je jednostavan. Vjera nije privatna stvar, ona se javno očituje. Vjera i politika/društvo su kompatibilni i ne bi trebali biti neprijateljski nastrojeni, a jesu upravo zbog nepoznavanja Isusovog nauka ili zbog naše motivacije koja je plod našeg osobnog doživljaja Isusa.

Kako je u nedjelju i Svjetski dan misija korisno bi nam bilo i razmisliti na koji način mi možemo doprinijeti Isusovu misijskom pozivu: Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio, a prije svega kako biti misionari ovdje u našoj državi. Mislim kako i sami slutimo odgovor, a to je neposustati u izgradnji koalicije između vjere i društva. Također bi korisno bilo zapitati se na koje sve to načine pravimo koalicije na štetu naše vjere.

Prvo čitanje: Iz 45, 1.4-6

Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 96, 1.3-5.7-10a.10c

Pripjev: Dajte Gospodinu slavu i silu!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje, narodima pravedno upravlja.«

Drugo čitanje: 1Sol 1, 1-5b

Spominjemo se vaše vjere, ljubavi i nade.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 22, 15-21

Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

Piše vlč. Stipica Lešić