Život u grupicama

U nedjeljnom evanđelju grupica nezadovoljnih ljudi opet se okuplja kako bi iskušali Isusa.  Ništa neobično. Od pamtivijeka pa do danas ljudi zajedničkih staleža, interesa, uvjerenja, sklonosti okupljaju se zbog zajedničkih ciljeva. Ti ciljevi mogu biti plemeniti, ali i zli. Ono što je vrlo bitno jeste koliki utjecaj te grupice imaju, kao i jesu li usmjerene protiv pojedinca ili protiv neke druge grupice. Od ogromne važnosti jeste i pozadina okupljanja: dolazili to iz zavisti, ljubomore, nepravde, straha, nezadovoljstva ili nečega drugoga. Ono što je najgore ovakve grupice mogu biti jako pogubne za okruženje u kojima se nalaze. Stalno sijanje nemira, razdora, nezadovoljstva, ogorčenosti, neprijateljstva, još uz to popraćeno tračanjem, ogovaranjem i klevetanjem negativno utječu i na tu grupu i na okruženje a i na pojedinca na koga su usmjereni. Samo je jedno rješenje: ljubav – ljubav za koju svi smatramo kako ju odlično poznajemo. Jesmo li baš tako sigurni? Kad pogledamo Isusove izjave o ljubavi nigdje se ne spominje kako su ljudi ti koji određuju što je ljubav, a što ne. Štoviše možemo zaključiti kako u drugim evanđeoskim odlomcima Isus to jasno opovrgava. Sjetimo se samo 13 retka 15. poglavlja iz Ivanova evanđelja: Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Iz ovog retka se jasno očituje kako je Bog jedini kriterij ljubavi. Poučno razmišljanje o ljubavi napisao je i R.C. Sproul kazavši: „U Novome zavjetu, ljubav je više glagol nego imenica. Ona je više povezana sa djelovanjem nego sa osjećajima. Poziv na ljubav nije toliko poziv na određeno stanje osjećaja koliko je na kvalitetu djelovanja“. Idućeg puta kada budemo dio takve grupe sjetimo se Isusova poziva na ljubav, ne samo zato što naše okruženje ima pravo na tu ljubav nego i mi sami imamo pravo na življenje u ljubavi kao i odgovornost na ljubav prema sebi, a što nam u takvim grupicama ne može biti osigurano.

Prvo čitanje: Izl 22, 20-26

Čitanje Knjige Izlaska
Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice
u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću
njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene
ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod

tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu
ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata
svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 18, 2-4.47.51ab

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja 
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

Drugo čitanje: 1Sol 1, 5c-10 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i
Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste
uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja
odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije
potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se
od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina
njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 22, 34-40

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih,
zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu
reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom
svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe
samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«
Riječ Gospodnja.

Don Stipica Lešić