Na nuli ili u minusu?

I ove nedjelje Isus nam se obraća preko prispodobe. Za razliku od prošlonedjeljne slike mladoženje, ovoga puta slika Boga krije se u gospodarevu liku. Situacija je poprilično drugačija. Dvojica radnika donose profit, dok za trećeg možemo reći kako je ostao na nuli. S obzirom na uspješnu procjenu gospodareve osobnosti, možemo kazati kako je ovaj zadnji sluga imao dobre predispozicije za ostvarenje profita. I sam gospodar ne negira slugin doživljaj njega kao strogog žeteoca. Za razliku od zadnjeg sluge kod prve dvojice nemamo naznaka kakvu su oni imali sliku gospodara. S obzirom na njihov profit vjerojatnije je kako su oni imali potpuno suprotnu sliku koja ih je i sama motivirala za njihov angažman. I gospodareva pohvala i blagost u komunikaciji s njima potvrda je tomu. Gospodareva komunikacija je drugačija s obzirom na zadnjeg slugu. Vidimo kako pri samom početku sluga je taj koji preuzima inicijativu. Odmah se počinje pravdati jer i on sam zna kako su gospodareva očekivanja bila drugačija. I nije u biti samo to znanje, nego u korijenu se nalazi njegovo protivljenje. Kao što smo vidjeli od gospodara imao je i drugih opcija: mogao je otići kod bankara i ostvariti minimalnu dobit. Pa čak ako bi kojim slučajem i izgubio uloženi talenat, s pretpostavkom kajanja, gospodar bi ga opet primio u radost doma njegova, jer gospodara zanima njegovo opredjeljenje. Ali njegov
stav prema gospodaru bio je potpuno drukčiji. Ne želi imati nikakve veze s njim, zato i kaže: Evo ti tvoje. Za kraj možemo reći kako je u stvari sluga ostao u minusu jer nije istinski prepoznao posljedice njegovih djela i time izgubio kraljevstvo nebesko.

Prvo čitanje: Izr 31, 10-13.19-20.30-31

Čitanje Knjige Mudrih izreka
Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u
nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka
svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša

preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža
nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim
zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela
njezina!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 128, 1-5
Blago svima koji se boje Gospodina!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.
Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje: 1Sol 5, 1-6

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 25, 14-30

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Gospodnja.

Piše: vlč. Stipica Lešić