Pustinjski čovjek

U drugoj nedjelji adventa liturgijska čitanja donose nam početne retke Evanđelja po Marku koji glase: Početak evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Poznato nam je kako evanđelje znači radosna vijest. Za očekivat bi dalje bio spomen o Isusu, ali evanđelje aludira na Knjigu proroka Izaije koji naviješta povratak u domovinu. U nastavku evanđelja opet se ne spominje Isus, nego Ivan Krstitelj. U osobi Ivana evanđelist prepoznaje onoga koji se spominje u Knjizi proroka Izaije. Osim identifikacije i sadržaj koji Ivan Krstitelj prenosi poklapa se glasnikom iz Knjige Izaijine. Ipak, Krstitelj donosi i neke novine poput krštavanja. Ljudi toga doba prepoznavši
autentičnost njegove poruke dolaze k njemu iz svih krajeva zemlje. Evanđelist ima potrebu sljedećim generacijama dočarati lik Krstiteljev, te piše o njegovu izgledu i načinu života. I nama koji se pripremamo za Božić, u tom iščekivanju, ali i za drugi Kristov dolazak može pomoći ovaj prikaz Krstiteljev. Kao što čitamo Krstitelj je živio u pustinji. Ono što je karakteristično za život u pustinji jeste kako tu imaš uvijek dovoljno vremena. Sve više nam se događa kako nemamo dovoljno vremena, prezaposleni smo svime i svačim, a zdravlje naše tjelesno, psihičko i duhovno sve je više izloženije materijalnim i nematerijalnim virusima. Sve više vremena provodimo u nečijem društvu, te jako malo trenutaka ostajemo sami. Pa kad i ostanemo sami ne znamo što bismo radili, te sebi pronađemo neku zanimaciju. To vrijeme koje sami sa sobom provedemo je
dragocjeno vrijeme. To može biti naša pustinja. Znamo kako je Krstitelj još u svojoj mladenačkoj dobi otišao u pustinju te proveo jedan dulji period bez javnog djelovanja. To vrijeme koje je proveo u pustinji pomoglo mu je ovladati sobom, izgraditi svoju autentičnost kao i prepoznati svoju misiju. Svatko od nas bi želio znati svoju misiju, i u našoj potrebi da ju pronađemo, uz već prisutne okolnosti života koje nam oduzimaju vrijeme, postajemo prezaposleni, čime automatski briga za naše cjelovito zdravlje pada u drugi plan a trebala bi nam
biti jedan od prioriteta. S ovim nedostatkom vremena postajemo sve više izloženiji tim svakojakim virusima. Kako bi im se oduprli iskoristimo trenutke kada smo sami i pretvorimo ih u pustinju.

Prvo čitanje: Iz 40,1-5.9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se
ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe
svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu.
Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se
izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo
vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni
snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima:
»Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata
njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim
sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 85, 9ab-14
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.
I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje: 2 Pt 3, 8-14

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću
godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego
je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat
će doći dan Gospodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja
i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu
življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa,
zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rasataliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i
zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete
neokaljani i besprijekorni, u miru.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 1,1-8

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika
svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na
otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega
krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s
kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je:
»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
Riječ Gospodnja.

Piše vlč. Stipica Lešić