Povratak u civilizaciju

Pored pojedinačnog dobra postoji i opće dobro. Ponekad se ta dobra sukobljavaju, kao što možemo vidjeti u liturgijskim čitanjima namijenjena ove nedjelje. Već u prvom čitanju vidimo kako se postupa s onima koji pate od neke prenosive bolesti. Također postoje za njih i određeni propisi kako se ponašati u mjestu u kojem žive, a od društva kojeg su odbačeni. Prebivalište im nije smjelo biti unutar gradskih zidina, tj. u nastanjenim područjima gdje žive zdravi ljudi. Trebaju biti prepoznati i po vanjskom držanju rasparanom haljinom i raščupanom kosom. I što je još bolnije pri dalekom susretu s ljudima na putu trebaju vikati kako su nečisti. Koliko god ovi propisi bili grubi i nepovoljni za pojedinačno dobro oni su jako funkcionalni za opće dobro. Ustvari, oni su garancija za očuvanje općeg dobra. Ipak u nedjeljnom evanđelju vidimo kako se jedan od bolesnika ne pridržava propisanih zakona. Za pretpostaviti je kako se Isus nalazio u gradu, kao I to kako se ovaj gubavac ušuljao u grad vjerojatno počešljan i ne poderane haljine. Također, izvještaj iz evanđelja ne ukazuje na to kako je gubavac uzvikivao s neke udaljenosti kako je nečist. Sve to potvrđuje i Isusov savjet o šutnji te upućivanju na svećenike koji su u to vrijeme bili, radi svoje učenosti, i priučeni doktori za neke bolesti. Isusov poticaj o šutnji bio je zaštitničkog karaktera, s obzirom na to kako je gubavac prekršio određene zakone mogao se naći u neprilici zbog kršenja istih. Iako gubavac naizgled ne mari za Isusov savjet lako je uočljivo njegovo povjerenje kao i oduševljenje na povratak u civilizaciju. Kada govorimo o civiliziranom društvu sve je manje veličanja sakramentalnog braka. Čak se sve više teži za proglašenjem bilo kakvih zajednica brakom. A svi znamo koja je Božja definicija braka: zajednica muškarca i žene. Crkva u Hrvata na današnju nedjelju obilježava Svjetski dan braka. Želja je podizanje svijesti o vrijednosti sakramentalnog braka, ljepote bračne vjernosti, žrtve i radosti u svakodnevnom životu.

Prvo čitanje: Lev 13,1-2.45-46

Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika. Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 32,1-2.5.11
Pripjev: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare! Grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«, i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!

Drugo čitanje: 1Kor 10, 31 – 11, 1

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 1,40-45

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić