Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ objavljuje JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za predavače na projektu Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u suradnji s poduzećem Zorg-In, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske te Srednjim školama u Odžaku i Orašju od 2017. godine realizira projekt Iuvenes Fructus – Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH. Početkom novog ciklusa projekta, NCM „Ivan Pavao II“ raspisuje natječaj za prijem na sljedeće pozicije:

Predavač teorijske nastave na projektu Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH voditi će predavanja na teme iz agronomije, koja će se održavati u prostorijama Regionalnog ureda Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ u Kornici. Predavač teorijske nastave u sklopu projekta pratiti će razvoj kompetencija i vještina sudionika projekta, te ih pratiti na studijskim putovanjima i posjetima sajmova koji su planirani u sklopu projekta. Ukupno 25 predavanja će se održati u sklopu projekta.

Predavač praktične nastave na projektu Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH voditi će praktični dio nastave u skladu sa temama koje će se obrađivati na  teorijskoj nastavi, a praktična nastava organizirati će se u voćnjaku firme Zorg-In, u Kornici.  Predavač praktične nastave u sklopu projekta pratiti će razvoj kompetencija i vještina sudionika projekta, te ih pratiti na studijskim putovanjima i posjetima sajmova koji su planirani u sklopu projekta. Ukupno 25 predavanja će se održati u sklopu projekta.

Prijava za Predavača teorijske nastave i Predavača praktične nastave treba sadržavati:

  1. Prijavni obrazac za predavača teorijske nastave 
  2. Prijavni obrazac za predavača praktične nastave 
  3. Životopis kandidata u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike
  4. Dokaz o završenom školovanju iz oblasti agronomije (diploma, uvjerenje o diplomiranju – ovjerena kopija)
  5. Iznos ponude u konvertibilnim markama (bruto iznos)

Neovisno povjerenstvo Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ će na razmotriti sve ponude i odlučiti o izboru kandidata.

Kriteriji za odabir prijave su:

  1. Završen fakultet poljoprivrednog smjera
  2. Predavačko iskustvo iz tražene tematike
  3. Poznavanje poljoprivrednog sektora u BiH
  4. Odlično poznavanje jednog od službenih jezika u BiH

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na e-mail adresu: mladibkbih@gmail.com najkasnije do 19.02.2024. godine u 16.00 sati.  Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Amanda Đogaš, voditeljica projekta

Email: amanda23.djogas@hotmail.com

Telefon: + 387 63 233 397