Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ objavljuje JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za lobiranje i promociju na projektu Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u suradnji s poduzećem Zorg-In, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske te Srednjim školama u Odžaku i Orašju od 2017. godine realizira projekt Iuvenes Fructus – Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH. Početkom novog ciklusa projekta, NCM „Ivan Pavao II“ raspisuje natječaj za prijem na sljedeću poziciju:

Stručnjak za lobiranje i promociju u sklopu projekta Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH. Stručnjak za lobiranje i promocijubiti će angažiran jednu projektnu godinu, a zadaci će biti predstavljanje i promocija projekta Neformalna stručna obuka u poljoprivrednom sektoru za mlade u BiH različitim vladinim institucijama, kako bi se ostvarila suradnja na polju poljoprivrednog sektora i osigurala održivost projekta, te će pripremati, osmišljavati i voditi komunikaciju s medijima u svrhu promocije projekta.

Prijava za Stručnjaka za lobiranje i promociju treba sadržavati:

  1. Prijavni obrazac 
  2. Životopis kandidata u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike
  3. Dokaz o završenom školovanju iz oblasti političkih znanosti, ekonomije, žurnalistike (diploma, uvjerenje o diplomiranju – ovjerena kopija)
  4. Iznos ponude u konvertibilnim markama (bruto iznos)

Neovisno povjerenstvo Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ će na razmotriti sve ponude i odlučiti o izboru kandidata.

Kriteriji za odabir prijave su:

  • Završen fakultet
  • Iskustvo u promociji i lobiranju i poznavanje lokalnih partnera
  • Odlično poznavanje jednog od službenih jezika u BiH
  • Poželjno poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na e-mail adresu: mladibkbih@gmail.com najkasnije do 19.02.2024. godine u 16.00 sati.  Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Amanda Đogaš, voditeljica projekta

Email: amanda23.djogas@hotmail.com

Telefon: + 387 63 233 397