Održana edukacija za katoličke skaute Vrhbosanske nadbiskupije

U razdoblju od 23. do 24. veljače u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih “Ivan Pavao II” održana je edukacija za skaute pod nazivom Zaštita prava i ostvarivanje najboljeg interesa djece i mladih u pedagoško-pastoralnom radu u sklopu projekta Nova generacija liderstva u Crkvi u BiH. Edukacija je započela u petak, 23. veljače, svetom misom koju je predvodio vlč. Anto Ledić, župnik župe Presvetog Trojstva u Novom Travniku.

Uslijedilo je uvodno predavanje Vodstvo kao služenje koje je vodio vlč. Dr. Šimo Maršić, ravnatelj NCM-a. U svom predavanju vlč. Šimo osvrnuo se na Isusov stil vođenja i istaknuo da upravo taj koncept važan posebice za katoličke skaute. Poručio je skautima da se ponizno trebaju staviti u službu drugih ljudi, te da vodstvo započinje vjerom – Vjerom u Boga, u sebe i u druge. Tijekom predavanje istaknuo je i osobine i ponašanja vođe – sluge i potaknuo skaute da dopuste mladima da i oni budu vođe te dati im mogućnosti da rastu.

Susret je nastavljen u subotu, 24. veljače, slavljem svete mise kojw je predvodio vlč. Ilija Marković, profesor na KBF-u u Sarajevu i duhovnik katoličkih skauta Vrhbosanske nadbiskupije. Potom su uslijedila predavanja prof.dr.sc. Sandre Bjelan sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U prvoj sesiji profesorica je upoznala skaute sa Konvencijom o pravima djeteta,  te preprekama i prilikama u zaštiti prava i ostvarivanja najboljeg interesa djece i mladih.

U nastavku su skauti imali priliku saznati više o vještinama promoviranja, zagovaranje i zaštite prava djece i mladih i ranjivih osoba. U trećoj, ujednoj i posljednjoj sesiji, skauti su imali priliku i praktično primijeniti naučeno kroz kreiranje smjernica za zaštitu prava djece i mladih u njihovom djelovanju. 

Martina Vidović