Postavljanje granica

Kada govorimo o roditeljstvu složit ćemo se kako je glavna uloga roditelja u životu djeteta osigurati mu zaštitu i odgoj. Od odgoja koji roditelji pružaju djetetu uvelike će ovisiti djetetovo kasnije ponašanje u okolini u kojoj se nalazi, iako nije roditeljski odgoj jedini presudan na djetetovo ponašanje. Jedna od najbitnijih stvari roditeljstva jeste kako postavljati granice djetetu. Svakako kako bi trebalo izbjegavati krajnosti poput popustljivog ili autoritarnog roditeljstva i pokušati pronaći tu neku zlatnu sredinu. Ono što nikako ne bismo smjeli jeste poistovjetiti granice s kaznom. Granice su dio lekcije koju djeca usvajaju s ciljem zadržavanja tih dobrih navika kako bi postale dio djetetova identiteta. U liturgijskim čitanjima ove nedjelje pronaći ćemo odlomak iz Knjige izlaska. U njemu ćemo također pronaći elemente odgoja, tj. vjerskog odgoja. Nažalost i tadašnji ljudi, kao i mnogi danas, ne razlikuju granice od kazni – zato je Bog prikazan kao onaj koji kažnjava grijeh otaca sve do trećeg i četvrtog koljena. U ostatku odlomka prevladavaju lekcije za vjerski odgoj. Odbijanjem usvajanja ovih lekcija za posljedicu donosi ne stvaranje povezanosti s Bogom. Tako i u roditeljstvu se gubi povezanost s djetetom ako dijete odbija usvajanje zadanih lekcija. Cjelokupni odgoj djetetov, pa i ovaj vjerski ide ka izgradnji osobne samokontrole i samodiscipline. U nedjeljnom evanđelju Isus nam ponavlja gradivo. I u prikazanom događaju, kao i u roditeljstvu, događa se bunt djece protiv roditelja. Ipak Isusova situacija nije potpuno ista kao dječje ispitivanje granica. Razlika se ne nalazi u tome kako Židovi ispituju granice, nego oni niječu Božji autoritet, Božje roditeljstvo. Vrlo je znakovit i komentar pred kraj evanđelja kako se Isus nije njima povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku. Možda bismo se trebali prisjetiti kada smo bili djeca i kako često nismo znali zbog čega su trebale biti neke granice, ali zahvaljujući onoj zlatnoj sredini i povezanosti s roditeljima ipak smo imali povjerenja u njih i prepuštali se njihovom vodstvu. Idealno bi bilo kada bi to postigli u svom vjerničkom odgoju.

Prvo čitanje: Izl 20, 1-17

Čitanje Knjige izlaska

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: »Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam: Ps 19, 8-11

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.

Drugo čitanje: 1Kor 1, 22-25

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 2, 13-25

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

Piše vlč.  Stipica Lešić