Gluha nedjelja

Govoreći o liturgijskom kalendaru vjerujem kako je manje više mnogima poznato kako neke od nedjelja imaju svoje osobne nazive. Tako i korizmene nedjelje redom zovemo: čista, pačista, bezimena, sredoposna, gluha i cvjetna. Nedjelja koja nam dolazi u susret zove se i Gluha. Sam naziv potječe od izbjegavanja pratnje orgulja tijekom liturgijskog pjevanja. Također, na tu nedjelju Crkva daje mogućnost praćenja stoljetne tradicije zastiranja križeva i slika. Križ ostaje zastrt do svršetka službe Muke Gospodnje na Veliki petak, a slike do početka Vazmenog bdjenja. Zanimljivo je kako nije izrijekom spomenuto kojom bi bojom trebalo zastrti križeve I slike, dok se u papinskoj liturgiji Velikog petka može vidjeti kako je križ zastrt crvenom bojom. Iako je poznato kako je ovaj običaj germanskog podrijetla i kako je u stvari platno razdvajalo vjernike od oltara, nije sigurno i zašto. Jedan od razloga jeste praktične naravi kako bi se vjernicima pokazalo kako se ulazi u stanje duboke pokore. Drugi razlog mogao bi biti vezan uz kanonsku pokoru, jer su pokornici bili isključeni iz liturgije. Što god od toga bilo vjerojatnije, ostaje pitanje zastiranja na Gluhu nedjelju. Važno je ovdje napomenuti kako se do zadnje liturgijske obnove ova nedjelja nazivala Nedjeljom muke, što samo naglašava ulazak u duboku pokoru. Razmatrajući odlomak iz evanđelja i za njega možemo kazati kako je veoma misteriozan, poput dojma koji na nas ostavlja zastiranje križeva i slika. Još dublja je misterija kako svjedoci Očeva glasa drugačije tumače Božje riječi. Također nama nerazumljiva je i izjava o Isusovoj potresenosti. Pa i sam uvod u spomenuti događaj kao da simbolizira kako je Sin Božji na neki način skriven. Pa i samo konzultiranje Filipovo s Andrijom kao da nam želi pokazati kako postoji neki process do otkritog Isusa. Iz daljnjeg teksta se ne može iščitati jesu li Grci otkrili Isusa. Ono što je jasno jeste što je uzrok Isusove vidljivosti: Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Prvo čitanje: Jr 31,31-34

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 51,3-4.12-15

Pripjev: Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Drugo čitanje: Heb 5,7-9

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bī uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 12,20-33

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«

Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Riječ Gospodnja.

Piše vlč. Stipica Lešić