Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o fiziologiji voćaka

U subotu 16. ožujka održana je druga edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je fiziologija voćaka. Polaznici su upoznati sa pojmovima fiziologija, fotosinteza, fenofaza, vegetacija, dormantnost i drugo. Naučili su da u svom životnom ciklusu voćke prolaze kroz određene periode rasta i razvoja. Pri proučavanju voćaka i učenja o voćarstvu, posebna je pozornost upravo na proučavanju fiziologije hranidbe, razmnožavanja, rasta i rodnosti voćaka. Shvaćajući fiziologiju voćaka, shvaća se suština pravilnog orezivanja i omogućuje najzad ubiranje kvalitetnih i reprezentativnih plodova.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su s predavačem pristupili osnovnim pomotehničkim zahvatima i mjerama zaštite koje je neophodno primijeniti u ovoj fazi vegetacije. Polaznici su najprije imali priliku okušat se u rezidbi voćaka, uz pojašnjenje o osnovnim principima rezidbe, razlikama u pristupu rezidbi mladih voćaka i voćaka u rodu, te o praćenju uzgojnog oblika prilikom rezidbe. U nastavku edukacije, polaznici su postavljali vizualne klopke i mirisne mamke, koji uvelike pridonose praćenju štetnih kukaca i smanjenju populacije. Polaznici će u nastavku edukacije imati priliku i sami utvrđivati prisutnost i vrstu štetnika.