Iuvenes fructus – Treća edukacija za mlade poljoprivrednike

U subotu 23. ožujka održana je treća po redu edukacija za polaznike na projektu Iuvenes fructus. Ovoj edukaciji prisustvovala je grupa 2, a učilo se o fiziologiji voćaka. Polaznici su na prethodnom predavanju slušali o građi voćaka, a na današnjem predavanju je naglasak bio na funkciji dijelova voćke. Objašnjeni su pojmovi fenofaze i koju ulogu ima fenogram u bavljenju voćarstvom. Ponovno je naglasak bio na fotosintezi, kao osnovi za pokretanje svih fizioloških procesa u životu jedne voćke, odnosno svim njezinim stadijima razvoja, koji su na današnjem predavanju također detaljnije objašnjeni.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su s predavačem pristupili osnovnim pomotehničkim zahvatima i mjerama zaštite koje je neophodno primijeniti u ovoj fazi vegetacije. Polaznici su najprije imali priliku okušat se u rezidbi voćaka, uz pojašnjenje o osnovnim principima rezidbe, razlikama u pristupu rezidbi mladih voćaka i voćaka u rodu, te o praćenju uzgojnog oblika prilikom rezidbe. U nastavku edukacije, polaznici su postavljali vizualne klopke i mirisne mamke, koji uvelike pridonose praćenju štetnih kukaca i smanjenju populacije. Polaznici će u nastavku edukacije imati priliku i sami utvrđivati prisutnost i vrstu štetnika.