Privilegirani svjedoci

Na našu najradosniju svetkovinu Uskrsa Crkva nam u liturgijskim čitanjima donosi jedan od poznatijih Petrovih govora. Od iznimne važnosti za što boljim shvaćanjem ovoga odlomka može nam pomoći pozadina ovoga govora. Prije Petrova nastupa uslijedilo je njegovo poznato viđenje o nečistoj hrani. Također tomu viđenju prethodi i viđenje jednog pobožnog satnika Kornelija. Iako nisu imali nikakvu poveznicu, Duh Sveti ih spaja u Cezareji. Čitajući samo odlomak iz liturgije Uskrsa, mogli bismo pasti u zabludu kako se ispred Petra nalazilo silno mnoštvo na Cezarejskom trgu koji pozorno slušaju Petrovu besjedu. Ako se osvrnemo na cjelokupni biblijski izvještaj o Petru i Korneliju, vidjet ćemo kako se tu radi o samo nekoliko slušatelja, par Kornelijevih rođaka i prisnih prijatelja okupljenih u obiteljskoj kući. Svakako  treba napomenuti kako je Petar stigao u pratnji braće iz Jope. Ono što nas može zbuniti jeste Petrova izjava: Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu – odnosi li se samo na njegovu pratnju ili pak i na one kojima je naviještena Božja riječ. Kako god da bilo u daljnjem nastavku Petar daje iskaz kako svjedoci Uskrsa su samo neki od Boga privilegirani ljudi, ne neke šire društvene mase. Pa i kad čitamo evanđeoske izvještaje o Isusovim ukazanjima nikad nisu bile šire društvene mase (osim u trenutku Uzašašća na nebo), nego uvijek tek nekolicina privilegiranih ljudi. Jedni od tih privilegiranih svjedoka prošlosti su zasigurno i proroci koje Petar navodi, kao i Ivan Krstitelj za čijeg doba je Isus pomazan. Iako imamo svjedoke prošlosti i sadašnjosti, postavlja nam se pitanje o svjedocima budućnosti. Vjerujem kako se svatko od nas ovdje može zapitati: Jesam li jedan od privilegiranih svjedoka Uskrsa ili pak onaj kojemu Uskrs treba biti ponovno naviješten?

Prvo čitanje: Dj 10,34a.37-43

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 118,1-2.16-17.22-23

Pripjev: Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Drugo čitanje: Kol 3,1-4

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20,1-9

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić