Odgovornost

U liturgijskim čitanjima ove nedjelje slušat ćemo odlomak iz Djela apostolskih te Poslanicu svetog Ivana apostola. Za razliku od ostalih novozavjetnih poslanica, ova Ivanova nema nijednu od klasičnih poslaničkih formula. Ako pogledamo sam početak poslanice vidjet ćemo kako izostaju uobičajeni uvodni pozdravi ili formule. Ipak se mogu pronaći elementi pisma, što je pokazatelj kako je sam autor itekako poznavao duhovno stanje čitalaca. Osim njihova poznavanja, autor na svojevrstan način pokazuje kako se osjeća i odgovornima za njih. Pitam se gdje se nalazi temelj autorove odgovornosti prema njegovim čitateljima. Proistječe li ona samo iz poznanstva ili je posrijedi još nešto? Možda nam se odgovor krije u samom odlomku kojega ćemo čitati ove nedjelje. Njegov sadržaj nam donosi i njegovo shvaćanje poznavanja Boga. Čini se kako naš prijevod Biblije govori samo o onima koji Boga već poznaju i imaju želju za dubljom povezanošću s Bogom, ali ako uzmemo neke druge prijevode Biblija možda steknemo drugi dojam. Neki od njih kao da ne govore samo o onima koji već poznaju Boga, nego kao da uključuju i one koji su ga tek upoznali I imaju želju više ga upoznati. Bez obzira o tome kada su čuli za Boga, kao i to tvrde li kako im je stalo do dublje povezanosti s Bogom, apostol Ivan zaključuje ukoliko se ne obdržavaju Božje zapovijedi kako samo varaju i sebe i Boga. Apostol ih dalje naziva lašcima, te obrazlaže kako posljedica želje za dubljim poznavanjem Boga nužno nas usavršuje u istine, a samim time i u dioništvu s Božjom ljubavlju. Vjerujem kako je to i sam temelj po kojem se apostol Ivan osjeća odgovornima za one kojima piše. Današnje shvaćanje odgovornosti za druge uvjetovano je mjestom i kulturom. Osim toga velika poteškoća se nalazi i u različitosti vrednovanja naših djela. Bez obzira na to vjerujem kako najpogubnije od svega šteti naša lažna obzirnost da ne povrijedimo nečiju privatnost, a svjesno škodi nečiju dioništvu u ljubavi s Bogom

Prvo čitanje: Dj 3, 13-15.17-19

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar narodu:

»Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.

I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 4, 2.4.7.9

Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

Drugo čitanje: 1Iv 2, 1-5a

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 24,35-48

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.

Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić