Sretne i nesretne obitelji

Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način – s ovom rečenicom, jedan od najvećih književnika, Lav Nikolajevič Tolstoj započeo je jedan od najčitanijih romana Anu Karenjinu. Kada pogledamo koliko imamo nasilja u obitelji (tjelesnog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog), koliko rastavljenih brakova, koliko je onih koji ne žele proširiti svoju obitelj potomstvom, koliko dvostrukih života među supružnicima, koliko ih žive zajedno jer ne žele započinjati ispočetka ili ih je pak prešišalo vrijeme, koliko nedostaje poštovanja, slušanja, razumijevanja, kompromisa, toplih riječi, pa i romantike – s pravom se možemo zapitati jesu li naše obitelji sretne. Pritom olako osudimo ponašanje mladih o ulasku u brak u kasnijim godinama, kao da mladi ne vide kakve su to naše obitelji. Vjerujem kako glavni razlog popularnosti ove Tolstojeve rečenice proizilazi iz same identifikacije ljudi s njegovom tvrdnjom. Nisam siguran uživa li ona veću popularnost od one iz 1 Ivanove poslanice: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo (usp 1Iv 3,1), a koju ćemo slušati u liturgijskim čitanjima ove nedjelje? Za nebesku obitelj nije nam potreban nikakav dokaz o pripadnosti nečemu, a još manje nema razdoblja čekanja ka punom zajedništvu, samim svojim rođenjem postali smo punopravni članovi te obitelji sa svojim pravima, ali i obvezama. Iako smo dio te nebeske obitelji to ne znači kako automatski poprimamo karakteristike i svojstva ostalih članova te obitelji. Nažalost, ima osoba koje svojom voljom odstupe iz tog zajedništva, a o čemu i Isus govori u nedjeljnom evanđelju. Za takve koji odstupe dio odgovornosti nose i ostali članovi obitelji, a na poseban način svi oni koji djeluju u ime Pastira. Zato je ova nedjelja proglašena Nedjeljom dobrog pastira kao Dan svećeničkih i redovničkih zvanja. Kao što snosimo dio odgovornosti za ostale članove nebeske obitelji tako snosimo i za svećenička i redovnička zvanja. Zato nam ova nedjelja poslužiti za jačanje i razvijanje svijesti o odgovornosti za svu našu nebesku obitelj.

Prvo čitanje: Dj 4,8-12

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Pripjev: Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.

Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-2

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 10,11-18

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić