Sedma edukacija za buduće mlade poljoprivrednike

U subotu 27. travnja održana je sedma edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, u sklopu projekta Iuvenes fructus. Edukaciji je nazočila grupa 2, a tema je bila Zimska rezidba. Polaznici su upoznati sa pojmovima zimske rezidbe i zelene rezidbe, različitim oruđima za rezidbu i načinima rezidbe. Važno je naglasiti da se rezidba jabuke odvija od vrha prema dolje s ciljem, obzirom da vrhovi tijekom vegetacije povlače najviše hrane i energije, koja može manjkati u donjim etažama pri formiranju rodnog drveta, Također, polaznici su upoznati sa različitim oblicima i načinima formiranja oblika krošnje, kao jednog od preduvjeta za uspostavljanje ravnoteže između rasta i  rodnosti.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su sudjelovali u trenutno aktualnim radovima u voćnjacima. Na ranijim edukacijama su upoznati s vizualnim i mirisnim klopkama protiv štetnika te su pristupili nadopunjavanju mirisnih mamaca protiv potkornjaka.

U nastavku su koristeći voćarski vosak premazivali pukotine na kori voćaka, koje nastaju uslijed velikih razlika u temperaturama zraka dana i noći kao i uslijed djelomične inkompatibilnosti podloge i plemke.