Umjetna inteligencija

Svake godine u svibnju na drugu nedjelju se već tradicionalno obilježava Dan majki. Još 1914. godine Američki kongres je proglasio Majčin dan državnim blagdanom čemu veliku zaslugu dugujemo Anna Jarvis koja je još davnih godina izjavila kako je jedna od svrhe ovog dana dokinuti otuđivanje obitelji. Ako se tih godina već osjećala otuđenost u obitelji možemo zamisliti kolika je u naše doba s razvojem tehnoloških uređaja. Također na ovu nedjelju se u Crkvi obilježava i Svjetski dan Sredstava društvene komunikacije. Tom prilikom papa Franjo je uputio posebnu poruku za ovaj dan. Prije svega papa podsjeća sve vjernike kako ne bi trebali zauzimati krut stav protiv novog, jer naše mjesto je upravo u nastajanju. Polazište u našem djelovanju u ovoj bogatoj tehnologiji mora započeti iz našeg mudrog srca s pomoću kojeg možemo povezati cjelinu i dijelove. I Isusova želja, o kojoj ćemo slušati ove nedjelje, jeste jedinstvo svih vjernika zbog koje upućuje duboki vapaj svome Ocu. Vjerujem kako današnja tehnologija može postati upravo sredstvo ka dubljem jedinstvu sa sveopćom Crkvom. Osim prilike tehnologija može postati i prijetnja, ovisno o tome prema čemu je srce čovjekovo usmjereno – papa nadalje razlaže. Shodno k tomu papa apelira međunarodnoj zajednici na usvajanje obvezujućeg međunarodnog ugovora kojim će se regulirati razvoj i korištenje umjetne inteligencije u njezinim različitim oblicima. Umjetna inteligencija i njen razvoj nose brojne upite i nedoumice. Papa vjeruje kako će nam budućnost pokazati vreba li za nas sablast novog ropstva ili ostvarenje slobode. Pri tom vjeruje ako usavršimo onaj osnovni vid komunikacije, koja osim jezika podrazumijeva: tijelo, stvarnost, umrežavanje podataka i iskustava, lice, pogled, suosjećanje i dijeljenje s drugima – imamo veću mogućnost za ostvarenje slobode. U evanđeoskom odlomku prije početka svoje komunikacije s Ocem, Isus upire pogled k nebu. Neka i naš pogled bude upravljen k nebu kako bi nam se uskladili pogledi na korištenje sredstava društvene komunikacije.

Prvo čitanje: Dj 1,15-17.20a.20c-26

Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:

’Njegova kuća nek opusti,

njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!’

Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.«

I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«

Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 103,1-2.11-12.19-20ab

Pripjev: Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove.

Drugo čitanje: 1Iv 4,11-16

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 17,11b-19

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić