Iuvenes fructus- Agrotehnika u voćarstvu

U subotu 4. svibnja održana je osma edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Predavanju su nazočile dvije grupe polaznika, a tema predavanja bila je Agrotehnika.
Agrotehnika predstavlja skup tehničkih mjera, koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura. Na današnjem predavanju pobliže su objašnjene pojedine agrotehničke mjere. Govorilo se o obradi tla- osnovnoj i dopunskoj obradi, zaštiti bilja i svim onim mjerama koje za cilj imaju isto- maksimalno iskorištenje genetskog potencijala biljke i ostvarenje maksimalnog prinosa.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su ručno prorjeđivati plodove kruške. 
Radi se o jednoj od nužnih radova u voćnjaku ukoliko želimo plodove prve klase. Prorjeđivanje plodova se može raditi kemijski i ručno. 
Polaznici su prorjeđivali plodove ručno uz pomoć škara s tupim vrhom a kako bismo prorjedu odradili i u vršnim dijelovima voćke, dio polaznika je prorjedu vršio uz pomoć vučene platforme.