Deseta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu 18. svibnja održana je deseta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Sudionici su imali cjelodnevnu praktičnu nastavu. Imali su priliku vidjeti koji se osnovni agrotehnički zahvati trebaju primjenjivati u mladim nasadima šljive. Sudjelovali su u kultivaciji voćnjaka i okopavanju zaštitnog pojasa kako bismo održali nasad čistim od korova. Zatim su postavljali mrežice oko donjeg dijela stabla zbog zaštite mladog nasada od glodavaca. Povezivali su i usmjeravali mlade grane kako bismo formirali željeni uzgojni oblik.

Primjenjujući sve navedene zahvate doprinosimo kvaliteti  ali i estetskom izgledu mladog nasada šljive.