Održana dvanaesta edukacija na projektu Iuvenes fructus

U subotu prvog lipnja održana je dvanaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju je nazočila prva grupa polaznika, a teorijski dio predavanja obuhvaćao je dvije teme. U prvom teorijskom dijelu govorilo se o mehanizaciji. Moderna poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe mehanizacije. U posljednjih 20 godina dogodio se jedan tehnički i tehnološki uspon u poljoprivrednoj proizvodnji- napredak tehnika i tehnologije u svakom smislu te riječi. Postaje nezamislivo baviti se ozbiljnom proizvodnjom, a ne posjedovati znanja iz računarstva i agronomije. Danas svaki proizvođač posjeduje barem jedan traktor i jedan od priključaka za osnovnu obradu zemljišta, a većina posjeduje i po nekoliko priključaka za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta. Polaznici su upoznati sa pojmovima kardan, spone, hidraulika, kao dijelovima mehanizacije koji omogućavaju komunikaciju između stroja i priključka.

U drugom dijelu teorijskog predavanja govorilo se o bolestima voća. Objašnjeno je koji mogu biti uzročnici bolesti- organizmi poput gljiva, bakterija i virusa ili neki eksterni poput tuče, ekstremnih temperatura, nedostatka vlage ili njezina suviška i drugo, te faktori koji utiču na pojavu i širenje određenih bolesti- temperatura i vlaga. Također, napomenuto je da su plodored i pravilna agrotehnika preduvjet za zdrav nasad i maksimalno iskorištenje genetskog potencijala voćke, a samim time i kvalitetan i dobar prinos.