Prvo gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus

U subotu osmog lipnja održano je prvo gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus, na temu organske poljoprivrede. Gostujući predavač bio je gosp. Aleksandar Bulović, dipl. ing. poljoprivrede. Prva tema predavanja bila je poljoprivreda bez pesticida, gdje je za početak predavač predstavio svoju knjigu koja nosi naziv teme. Kroz poglavlja je predavač opisao kako se baviti organskom proizvodnjom- od povijesti poljoprivrede, organskog đubriva, biopesticida, plodoreda, alelopatije kod biljaka, borbe protiv korova u organskoj poljoprivredi, mehaničke i fizičke borbe u vrtu i drugo. Također je pojašnjena razlika između organske i konvencionalne poljoprivrede.

U drugom dijelu predavanja govorilo se na temu otrovi oko nas i u nama, te je predavač predstavio svoju drugu istoimenu knjigu. Tu su polaznicima prikazani otrovi koje svakodnevno unosimo vodom, hranom, zrakom (teški metali, plastika, pesticidi, aditivi, smog, piralen, medicinski i nuklearni otpad …), zatim psihički otrovi (stres mobing traume). Nasuprot tome, predavač je govorio o mjeri borbe protiv navedenih otrova-  samoizolaciji u prirodi na selu. Tu se podrazumijeva proizvodnja vlastite hrane, vlastita voda i vlastito vrijeme.