Četrnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu 15. lipnja održana je četrnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo oštetnicima voća. Štetnici su živi organizmi koji svojim djelovanjem rade štete na voću i dijelovima voća, koje utiču na kvalitet i kvantitet, te čine ekonomski gubitak. Spomenuto je nekoliko učestalijih bolesti voća na našim prostorima i štetnika koji ih uzrokuju.

U praktičnom dijelu edukacije, polaznici su vršili zelenu rezidbu. Rezidba je pomotehnički zahvat koji sve vise dobiva na značaju. Polaznicima je najprije pojašnjeno da se ovakva vrsta rezidbe obavlja u vegetaciji s ciljem smanjenja bujnosti stabala, ali i kao korekcijska mjera zimske rezidbe. Može se obavljati više puta u vegetaciji te može biti jako korisna ako se dobro i na vrijeme izvede.