Edukacija o štetnicima voća

U subotu 22. lipnja održana je petnaesta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike. Na predavanju se govorilo o štetnicima koji su prisutni na jabuci i koji mogu uzrokovati ozbiljne štete u pogledu prinosa. Obrađeni su detaljnije oni najčešće prisutni: jabučni savijač, dlakavi ružičar, crveni voćni  pauk, lisne uši, jabučna muha i potkornjaci. U ovisnosti od optimalnih vremenskih, odnosno temperaturnih uvjeta, njihova aktivnost i brojnost variraju. Plodored i pravilno odrađene agrotehničke i pomotehničke mjere, dobar su temelj za suzbijanje utjecaja štetnika i njihovo djelovanje općenito na kvalitet i kvantitet roda.

U praktičnom dijelu edukacije, polaznici su vršili zelenu rezidbu. Rezidba je pomotehnički zahvat koji sve vise dobiva na značaju. Polaznicima je najprije pojašnjeno da se ovakva vrsta rezidbe obavlja u vegetaciji s ciljem smanjenja bujnosti stabala, ali i kao korekcijska mjera zimske rezidbe. Može se obavljati više puta u vegetaciji te može biti jako korisna ako se dobro i na vrijeme izvede.