Intima s Bogom

 

Piše: vlč. Stipica Lešić

Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja? – riječi su glasnika koji su javili Jairu ovu tužnu vijest, a koje ćemo slušati u evanđelju ove nedjelje.(usp. Mk 5,35). Čini se kako Jaira ova informacija nije pokolebala, nego nastavlja hoditi s Isusom ne bi li se dogodilo čudo. Ipak se dogodilo čudo, i to ne samo Jairovoj kćeri nego i veće čudo – vjera Jairova. Kao i svi roditelji, tako i Jair se silno trudio osigurati svome djetetu sve one materijalne stvari koje su potrebne. Isus nas upućuje da ne zaboravimo i na one duhovne stvari koje su za čovjeka neophodne, a koje su roditelji dužni osigurati svojoj djeci. U tu svrhu treba promatrati Isusov ostanak u kući samo s užim članovima porodice i njegovim vjernim pratiteljima. Naglasak je stavljen na vjeri, a ne na oživljavanju. Tomu u prilog ide i Isusovo upozorenje neka toga nitko ne dozna (usp Mk 5,43). Nije ovo jedino mjesto na kojem Isus zabranjuje govoriti o nadnaravnim stvarima koje je učinio. Na nekim mjestima u evanđelju vidimo kako Isus brani govoriti o samom čudu, no teško je vjerojatno kako im i ovdje brani govoriti o oživljavanju jer to je stvar koja je javno poznata. Više se čini kako im brani govoriti o nekim detaljima o načinu kako je izvršio čudo. Isus želi da to ostane dio njihove intime i vjerojatno je to nešto što je doprinijelo njihovu rastu u vjeri. Ono što može pomoći našem rastu u vjeri jeste i prvo čitanje iz Knjige Mudrosti. Bog kroz piščev govor o smrti i neraspadljivosti želi nam dati novi pogled na život, a pogotovo na smrt. U tom novom pogledu na život trebali bi poraditi i na shvaćanju zla u svijetu. Ono što mnogi vjernici i nevjernici Bogu prigovaraju jeste i prisutnost zla u svijetu. Bog ipak skida sa sebe taj dio odgovornosti koji mu mi stavljamo na teret. Štoviše optužuje nas ljude kako i mi snosimo dio odgovornosti. A za one koji su se zlu predali, ili Njemu, obećava novi život. Za ovu promjenu pogleda na život potrebna je jedna stvar, a to je ostvariti intimu s Gospodinom, ostvariti nešto što nećemo moći nikomu kazati jer taj drugi neće shvatiti o čemu pričamo. Vjerujem kako je to bio razlog, jer ne bi shvatili, zbog kojega je Isus rekao im da ne govore drugima.

Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

Čitanje Knjige Mudrosti

Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih.

Već je sve stvorio da opstane,

i spasonosni su stvorovi svijeta,

i u njima nema smrtonosna otrova.

I podzemlje ne vlada zemljom,

jer pravednost je besmrtna.

Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost

i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.

A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 30, 2-6; 11.12a.13b

Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Drugo čitanje: 2Kor 8, 7.9.13-15

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost, kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 5, 21-43

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.

Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu.

No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Riječ Gospodnja.