Malim koracima do mjesta od velike važnosti!

prenosimo1Mjesto je gdje mladi imaju mogućnost odgoja i rasta u vjeri, priliku za susrete s drugim i drugačijim, te mogućnost dodatnog obrazovanja. Centar je službeno registriran 31. svibnja 2007. godine, a osnivanju je prethodilo otvaranje Ureda za mlade Vrhbosanske nadbiskupije 2004. godine, kada je osnovano i povjerenstvo za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije na čelu s dr. Šimom Maršićem, doktorom pastoralne teologije i sadašnjim ravnateljem NCM „Ivan Pavao II.“.
Pored Ureda za mlade, u Centru djeluje Udruga katoličkih studenata „Emaus“, Odbor za mlade Biskupske konferencije BiH, te Fondacija za stipendiranje studenata „Fonss“.

“Mostovi povjerenja”

Vizija NCM-a „Ivan Pavao II.“ nalazi se u njegovom imenu. Sveti papa Ivan Pavao II. gradio je mostove prema ljudima različitog podrijetla i različitih uvjerenja. Mostovi su smjernice za stanje u BiH, ali i u Europi. Ivan Pavao II je imao poseban odnos prema mladima, volio ih je i imao povjerenje u njih, a i oni su bili oduševljeni susretom s njim. Stoga je i dugoročni cilj NCM „Ivan Pavao II.“ pružanje prilike mladima da kroz različite aktivnosti i projekte pokažu svoje talente i sposobnosti, te da nadilaze predrasude i grade mostove prema drugima, bez obzira na nacionalnu, dobnu, spolnu ili rasnu pripadnost.

Za sretniju budućnost mladih!

Misija Centra ogleda se kroz tri glavne okosnice: duhovnost, susreti i izobrazba, a ostvaruje se organizacijom različitih duhovnih susreta (molitve, duhovne vježbe, Križni put); organizacijom susreta mladih (biskupijskih, nacionalnih, regionalnih, internacionalnih, sportskih susreta); organizacijom socijalnih projekata (volonterski projekti, ljetni kampovi); organizacijom formativnih i edukacijskih projekata (seminari, tečajevi, dugotrajne formacije). Kroz sve projekte i aktivnosti koje organizira Centar promoviraju se vrjednote nesebične ljubavi, samopoštovanja i poštovanja drugoga, altruizma, humanizma.

Putovi ka boljem sutra…

Vijeće za mlade – institucija koja koordinira sve aktivnosti za mlade koje se provode na području Nadbiskupije. Vijeće se sastoji od 30 članova na čelu s predsjednikom Vijeća Vinkom kardinalom Puljićem.

Mladi za mlade – Vizija projekta jest da se na župnim razinama formiraju animatori, koji će rasti i sazrijevati u vjeri te odgovorno i organizirano u suradnji sa župnikom ili kapelanom sudjelovati u životu župe, a osobito u pastoralu djece i mladih.

Škola volonterizma – Radionice kroz koje će se raditi na razvijanju svijesti mladih o važnosti volonterizma za razvoj uže i šire zajednice, za njihov osobni rast i duhovni život.

72 sata bez kompromisa – je volonterska akcija kojom želimo ponuditi mladima da žive solidarnost, nadilaze predrasude i suočavaju se s izazovima; mogućnost za bolje upoznavanje, zajednički rad i korisno provođenje slobodnog vremena za dobrobit razvitka cijele lokalne zajednice.

Mali putokazi u život – Rad sa djecom bez roditeljskog staranja kroz druženja na edukativno-preventivnim radionicama i ljetnim kampovima.

KMNL – Katolička malonogometna liga

Umrežavanje NCM-a – umrežavanje i osnaživanje Centra u Katoličkoj crkvi, u vladinom i nevladinom sektoru, te na međunarodnoj razini u procesu europskih integracija.

Ljetni kampovi – ekumenski kamp Friedensgrund i  internacionalni kamp Friedensweg.

Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije – tradicionalni susret mladih katolika Vrhbosanske nadbiskupije koji se održava svake godine zadnju subotu u svibnju.

Trening za trenere – Osposobljavanje mladih za razradu i provedbu radionica.

Taize – ekumenske molitve i hodočašća

Katolički skauti Vrhbosanske nadbiskupije

Organizacija hodočašća na Susrete hrvatske katoličke mladeži

Organizacija hodočašća na Svjetski dan mladih

Dekanatski Križni put mladih

Susreti krizmanika

Razmjena volontera

Fonss – Fondacija za stipendiranje studenata

Malim koracima do mjesta od velike važnosti!

Vrhbosanska Nadbiskupija je uz potporu Renovabis- a koncem 2005. godine kupila lokaciju na kojoj je obnovljena jedna kuća u kojoj su trenutno smješteni uredi, ured ravnatelja Centra i kapelica. Osim ravnatelja, u Centru radi 6 osoba  na puno radno vrijeme, 10-tak honorarno i oko 50–tak volontera prema potrebama projektnih aktivnosti. No, potreba za većim prostorom sve je veća kako bi naš rad i angažman u radu sa mladima bio učinkovitiji i kako bi se dalje razvijali novi programi i inicijative.  Stoga smo u srpnju 2011. godine, počeli s gradnjom Centra za mlade, mjesta koje će biti središte susreta, obrazovanja i duhovnosti za mlade.  Sa izgradnjom Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ dobit ćemo više uredskog prostora, zatim prostorije za radionice i seminare, kapelicu, sportsku dvoranu, prostorije za različite sekcije mladih (glazbena, plesna, dramska, likovna, medijska…), biblioteku, sobe za smještaj oko 50 mladih, restoran i kafić.

PREUZETO: www.papa.ba