Božji nauk je nepromjenjiv – Razmišljanje uz čitanja 31. nedjelje kroz godinu

razmisljanje citanja1

Glavna tema čitanja za 31. nedjelju kroz godinu jest pravo razumijevanje duhovnog autoriteta. Čitanje iz knjige Malahijine nam upravo govori o tome kako prorok opominje svećenike svoga vremena da su „skrenuli s pravoga puta“. Njihovo propovijedanje je usmjerno na ono što je narod želio čuti, pri tom ne mareći za ono što je doista istinski nauk Božji.

Za razliku od svećenika iz knjige Malahijine, Pavao nam govori o načinu kako su oni prenosili Radosnu vijest. Svojim propovijedanjem nisu pokušali ublažiti ili dodati nešto od onoga što ne pripada Božjoj riječi. Zašto nisu smjeli mijenjati Božju riječ? Iz jednostavnog razloga: jer ta Riječ nije bila njihova, nisu oni ti koji su stvorili tu Riječ. Bog je autor te Riječi i dao ju je apostolima da ju vjerodostojno prenose i da je očuvaju od bilo kakvog iskrivljavanja. Zanimljivo je što se sve danas Crkvi prigovara s obzirom na prenošenje Božje riječi. Može se reći da današnje katolike i nekatolike najviše zanimaju pitanja vezana uz brak i obitelj i da tu imamo najviše prigovora na račun Crkve. Neki čak gaje nadu da će Crkva jednoga dana popustiti sa svojim naukom. To se neće dogoditi. Zašto? Crkva nema pravo „osakatiti“ Božji nauk. Božji nauk o braku i obitelji jednak je od vremena Adama i Eve pa sve do danas. U periodu od Adama i Eve do danas, Bog nije ni u jednom trenutku promjenio svoj stav prema braku i obitelji. Božji nauk je nepromjenjiv. On je „zapečaćen“ u samom stvaranju. Sve da je i htio Bog u određenom trenutku promijeniti svoj nauk, mi bismo to znali. Isus Krist bi nam to objavio. Što nam još Isus poručuje? Svi smo mi braća i sestre. Za bolje razumijevanje ove Isusove izjave od velike pomoći će nam biti promatrajući biološku braću i sestre. Što je zajedničko svim braćama i sestrama? Ljubav, i to ne bilo kakva. Prava i bezuvjetna ljubav. Mi svoju braću ili sestre ljubimo ne zato što njihove čine odobravamo ili ne, nego zato jer su naši, zato što je to moj brat ili sestra. Isus, rekavši da smo svi braća i sestre, poziva nas na pravu i bezuvjetnu ljubav kakva je kod biološke braće i sestara. Poziva nas da ljubimo jedni druge, ne zato što se prema nama dobro ili loše ponašaju, nego zato što su naši, zato što su oni „moj brat“ / „moja sestra“. Naši su jer nam je isti Otac!

Stipica Lešić, bogoslov

Prvo čitanje:
Mal 1, 14b–2,2b.8-10
Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču.
Čitanje Knjige proroka Malahije
Ja sam velik kralj – govori Gospodin nad vojskama – i strašno je ime moje među narodima. A sad vas opominjem, svećenici! Ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite ime moje – govori Gospodin nad vojskama – kletvu ću na vas svaliti.
Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o zakon spotiču, raskinuli ste savez Levijev – govori Gospodin nad vojskama. Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujući zakon.
Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo savez svojih otaca?
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 131, 1-3
Pripjev:
Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!
Gospodine, ne gordi se moje srce
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke,
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele,
uzdaj odsada dovijeka.

Drugo čitanje:
1Sol 2, 7b-9.13
Htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo! Bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas.
Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Mt 23, 1-12
Govore, a ne čine.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima: »Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine. Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ’Rabbi’. Vi pak ne dajte se zvati ’Rabbi’, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš – onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.«
Riječ Gospodnja.