Bog nije pristran

Krstenje IsusovoNedjeljom Krštenja Gospodinova završava božićno vrijeme i nastupa vrijeme kroz godinu. U današnjoj liturgiji Crkva nam nudi Izaijinu Prvu pjesmu o Sluzi patniku. Izaiju se često naziva i starozavjetnim Evanđelistom. Jedno od Izaijinih proročanstava o Mesiji jest upravo i Prva pjesma Sluge patnika.

Krštenjem na Jordanu Isus počinje svoje javno djelovanje. Otvorena nebesa znak su blizine Božje. Glas iz neba je potvrda Isusu da se ostavi Nazareta i da krene u navještaj Kraljevstva nebeskog. Navještaj Radosne vijesti neće biti onakav kakav su Židovi očekivali kada dođe Mesija, nego sasvim suprotan. Zato i veli Izaija: Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti.

Plodovi Njegova navještaja tako su očiti da će i otoci žudjeti za njegovim naukom. Zato i Pavao za Krista kaže da je prošao zemljom čineći dobro. Kao što je glas iz neba Kristu progovorio: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!, i nama Bog jednako poručuje da nas sve jednako voli. Zato i veli Pavao da Bog nije pristran. Ponekad nam se čini da Bog više voli naše bližnje, te smo ljubomorni na naklonost kojom ih Bog obdaruje, ali nije tako. Bog sve jednako voli, bez obzira bili to katolici ili ne. Ako sumnjamo u Božju nepristranost dovoljno je da uzmemo evanđelje i pogledamo koliko je Krist učinio čuda onima koji nisu bili Židovi. Kako je naš Bog divan svjedoči i Pavlova izjava. Za koga se to još može reći da je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao? Samo Krist je odgovor na ovo pitanje, a razlog njegova dolaska jest ljubav prema nama.

Stipica Lešić

Prvo čitanje:
Iz 42, 1-4.6-7

Evo sluge mojega, miljenika duše moje!
Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Evo sluge mojega koga podupirem,
mog izabranika, miljenika duše moje.
Na njega sam svoga duha izlio,
on će donijeti pravo narodima.
Vikati neće, neće bučiti,
glas mu se neće čuti po trgovima.
Trske napuknute prelomiti neće,
stijenja što tinja neće ugasiti.
Po istini on će donijeti pravo,
neće sustati niti smalaksati
dok na zemlji ne uspostavi pravo.
Otoci žude za naukom njegovim.
Ja, Gospodine, u pravdi te pozvah,
čvrsto za ruku te uzeh;
oblikovah te i postavih
za savez narodu i svjetlost pucima,
da otvoriš oči slijepima,
da izvedeš sužnja iz zatvora,
iz tamnice one što žive u tami.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10

Pripjev:
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.
Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,
prinesite Gospodinu slavu njegova imena,
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!
Čuj! Gospodin nad vodama,
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili,
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
Gospodin nad vodama stoluje,
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Drugo čitanje:
Dj 10, 34-38

Gospodin ga pomaza Duhom Svetim.
Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao.«
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Mk 1, 7-11

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.