O nama

Otvaranjem Ureda za mlade Vrhbosanske nadbiskupije 2004. godine, kada je i osnovano Povjerenstvo za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije na čelu s dr. vlč. Šimom Maršićem, za tadašnje studente katolike u Sarajevu počinju prve aktivnosti za mlade u sklopu Udruge katoličkih studenata Emaus. Ideje tadašnjih aktivnih mladih, o tome kako budućim generacijama ponuditi bogat i sadržajan duhovno-edukativni program, vlč. Šimo podijelio je sa svojim dugogodišnjim prijateljem, svećenikom iz Njemačke, vlč. Meinolfom Wackerom uz čiju je pomoć započeo i rad Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. 2007. godine kada je i službeno registriran.

Blagoslov u radu i djelovanju kroz veliki broj projektnih aktivnosti Centra za mlade Ivan Pavao II. od samog početka pružio je i uzoriti Vinko kardinal Puljić, vrhbosanski nadbiskup ali i veliki broj svećenika širom Vrhbosanske nadbiskupije s kojima Centar za mlade Ivan Pavao II. i danas uspješno surađuje.

Misija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. ogleda se kroz tri okosnice djelovanja: duhovnost, susreti i izobrazba, a ostvaraju se kroz kvalitetan program osmišljen prema potrebama mladih. Kroz neformalno obrazovanje, duhovne, kreativne, zabavne, edukativne i sportske susrete, zahvaljujući Božjoj providnosti, ali i potpori prijatelja i donatora, mladi iz osnovnih i srednjih škola, te studenti imaju priliku sudjelovati na projektima koji jačaju duhovnost, promoviraju volonterizam, aktivizam mladih. U sklopu projektnih aktivnosti, mladi također rade i na prevenciji različitih vrsta ovisnosti, razvijaju međureligijski dijalog, demokraciju, zaštitu i očuvanje ekologije, zaštitu djece i njihovih prava, brigu o marginaliziranim skupinama mladih i sl.

Bogat program za mlade širom Bosne i Hercegovine

U sklopu jedne akademske godine, mladi imaju priliku sudjelovati na 40 -tak projekata i aktivnosti Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. i to kroz program Mladi za mlade– Formacija animatora, Vijeće za mlade Vrhbosanske nadbiskupije, Katoličku malonogometnu ligu Vrhbosanske nadbiskupije, Školu volonterizma, volontersku akciju 72 sata bez kompromisa, međureligijski projekt Koračajmo zajedno, projekt Mali putokazi u život kroz koji je ostvarena suradnji s dječjim domovima bez roditeljski skrbi širom BiH. Osim navedenih projekata, mladi također sudjeluju u programu o zaštiti djece Because we care, poljoprivrednom projektu Iuvenes Fructus, projektu Mladi i demokracija, Revitalizacija župnih zajednica, kroz međunarodnu suradnju s drugim organizacijama, projektu YouthFluens koji nudi priliku mladima kroz formativne susrete ministranata jačati kršćanske vrijednosti uz korištenje modernih online alata, itd.

Mladi u sklopu Centra također imaju priliku sudjelovati i na Danu mladih Vrhbosanske nadbiskupije koji se tradicionalno održava u Komušini, dekanatskim susretima krizmanika, Nadbiskupijskom križnom putu mladih, festivalu duhovne glazbe Marijafest BiH, susretu ministranata, Susretu hrvatske katoličke mladeži, Svjetskim susretima mladih i sl. U ovim projektima i aktivnostima godišnje sudjeluje oko 10 000 mladih iz BiH, ali i šire. Važnost i značaj ove institucije, koja se prostire na 3 500 m2, sa sjedištem u Sarajevu,  prepoznao je i poglavar katoličke Crkve, papa Franjo, koji se tijekom svog prvog posjeta BiH, 2015. godine, susreo, upravo u Centru za malde Ivan Pavao II., s tisućama mladih i ohrabrio ih da grade mostove, a ne zidove.

U sklopu Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. se nalazi i sjedište Udruge katoličkih studenata Emaus, Fondacija za stipendiranje studenata FONSS,  dječji vrtić Anđeli čuvari, kapelica sv. Ivana Pavla II., restoran i kafić, konferencije dvorane, sportska i glazbena dvorana, teretana, te smještajni kapacitet.

Centar za mlade Ivan Pavao II. koji zapošljava 20 djelatnika, također raspolaže i sa studentskim domom Ivan Merz i od samog osnivanja produžena je ruka mladima, njihovim župnicima i voditeljima, most na kojem se susreću različiti profili mladi s različitim potrebama, željama i snovima, s ciljem kreiranja i stvaranja bolje, ljepše i sigurnije Bosne i Hercegovine.