Sportska dvorana i teretana

U sklopu Centra za mlade nalazi se i sportska dvorana koja je bogata sportskom opremom i rekvizitima potrebnim za razne sportove kao što su nogomet, košarka, odbojka i sl. Također, na raspolaganju je i sportska teretana opremljena vrhunskim spravama za vježbanje.

Za kompletan sportski program odgovoran je Mario Tucaković, magistar sporta, a termini su otvoreni i prilagođeni za različite potrebe i skupine.