Posts by Minja

IMAG1464

Novi praktikanti iz Njemačke stigli u NCM “Ivan Pavao II.”

Razmjena volontera, koju Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ već nekoliko godina uspješno ostvaruje s biskupijom Limburg, se...

foto 3

Prednosti i poteškoće pri pokretanju socijalnog poduzeća

U okviru projekta “O.P.T.I.O.N.” (Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i...

foto 3

Prednosti i poteškoće pri pokretanju socijalnog poduzeća

U okviru projekta “O.P.T.I.O.N.” (Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i...

option 1

Trening na temu “Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom” održan i u Mostaru

option 1

U okviru projekta “O.P.T.I.O.N.” (“Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”) u Mostaru je, od 15. do 19. svibnja u Emausu - Ustanovi za obrazovanje odraslih, održana obuka na temu Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom. Polaznici obuke su bile osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji, voditelji udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih organizacija koji su zainteresirani za pokretanje socijalnog poduzeća.

option 1

Trening na temu “Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom” održan i u Mostaru

option 1

U okviru projekta “O.P.T.I.O.N.” (“Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”) u Mostaru je, od 15. do 19. svibnja u Emausu - Ustanovi za obrazovanje odraslih, održana obuka na temu Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom. Polaznici obuke su bile osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji, voditelji udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih organizacija koji su zainteresirani za pokretanje socijalnog poduzeća.

option trening 1

Održan trening na temu “Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom”

EU i Caritas Italiana podržavaju profesionalno uključivanje i vještine osoba s invaliditetom na osnivanju socijalnih poduzeća i njihovu integraciju u...

option trening 1

Održan trening na temu “Profesionalna inkluzija osoba s invaliditetom”

EU i Caritas Italiana podržavaju profesionalno uključivanje i vještine osoba s invaliditetom na osnivanju socijalnih poduzeća i njihovu integraciju u...