Posts by Amanda Đogaš

Održana šesta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike

U subotu devetog travnja održana je šesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus, a učilo se o rezidbi. Na početku...

Sudionici projekta Iuvenes Fructus na Sajmu gospodarstva u Mostaru

U srijedu, 06.travnja sudionici edukacije u sklopu projekta „Osposobljavanje mladih  za rad u voćarstvu – Iuvenes Fructus“  posjetili su Sajam...

Zimska rezidba u Kornici

U subotu, drugog travnja, održana je peta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus, na temu rezidbe. Rezidba je važan pomotehnički...

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o Podizanju voćnjaka

U subotu 26. ožujka održana je četvrta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. U prijepodnevnim satima polaznici su slušali teorijski...

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o podizanju novih nasada

U subotu 19. ožujka održana je treća edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, ovoga puta na temu Podizanja voćnjaka. Vladala je...

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o fiziologiji voćaka

U subotu 12. ožujka održana je druga edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo o Fiziologiji voćaka,...

Započeo novi ciklus edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu petog ožujka održana je prva edukacija u novom ciklusu projekta Iuvenes fructus. Edukaciju o morfologiji voćaka započeli smo...

Posljednja edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus

U subotu, 30. listopada održana je dvadeset sedma edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. To je ujedno bila i posljednja...

Berba jabuke u Kornici

U subotu šesnaestog listopada održana je dvadeset šesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Jesenji period godine za rad u...

Polaznici slušali o osnovama i principima gnojidbe

U subotu devetog listopada održana je dvadeset peta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, na temu osnove i principi gnojidbe. U...