Because we care

Because we care

Projekt zaštite djece- Because we care ima za cilj educirati socijalne djelatnike i one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu, educirati ih o tome kako ih zaštititi od nasilja, podići njihovu sigurnost na veću razinu, te prepoznati znakove nasilja nad djecom. Aktivnosti projekta Because we care su edukacije za djelatnike i suradnike Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., socijalne radnike, nastavnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Kroz projekt ostvarena je suradnja s Bosansko-hercegovačkom integrativnom dječjom i adolescentskom psihoterapijskom Asocijacijom te Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.
Kontakt osoba: Marijana Miketek

Kontakt telefon: +387 33 788 406

Kontakt e-mail: ncm.marijana@gmail.com